[Hướng dẫn] Khảo sát tẻ nhánh

Khảo sát tẻ nhánh là tính năng miễn phí giúp bạn có thể tạo một bài khảo sát thông minh để có được kết quả sát với mục tiêu ban đầu của khảo sát. Câu trả lời của đáp viên ở câu hỏi hiện tại sẽ quyết định câu hỏi tiếp theo sẽ là gì. Với khảo sát tẻ nhánh bạn có thể thu thập được dữ liệu từ đáp viên một cách chính xác hơn, loại bỏ những dữ liệu nhiễu.

Cách sử dụng

Để sử dụng Khảo sát tẻ nhánh, bạn vào trang Tạo khảo sát. Ở phần đầu tiên là nhập bảng hỏi bạn sẽ thấy Điều kiện tẻ nhánh. Nhấn vào ô tô vàng (1) như hình dưới để gọi màn hình nhập điều kiện.

khao sat te nhanh

Bạn sẽ thấy màn hình nhập điều kiện tẻ nhánh như hình bên dưới đây.

khaosat me

Sử dụng các câu điều kiện đơn giản Nếu … Thì … để dẫn người trả lời đến các câu hỏi tiếp theo.

Ví dụ

Dưới đây là một ví dụ đơn giản. Bạn đang có 1 khảo sát 4 câu hỏi như bên dưới:

 1. Bạn là Nam hay Nữ?
  • Nam
  • Nữ
 2. Bạn có hay dùng son không?
  • Không
 3. Bạn đã từng mua son tặng bạn gái chưa?
  • Không
 4. Bạn thường mua son của hãng nào?
  • Bạn hãy nhập tên hãng son mà bạn thường mua.

Và bạn muốn logic theo như hình phía dưới này:

khao sat te nhanh

Bạn sẽ có các điều kiện sau:

 1. Nếu bạn là nam thì câu tiếp theo sẽ hỏi là 3. Bạn đã từng mua son tặng bạn gái chưa?
 2. Nếu bạn là nam mà chưa từng mua son tặng bạn gái thì sẽ dừng khảo sát.
 3. Nếu bạn là nam và đã từng mua son tặng bạn gái thì câu hỏi tiếp theo là 4. Bạn thường mua son của hãng nào?
 4. Nếu bạn là nữ thì câu tiếp theo sẽ hỏi là 2. Bạn có hay dùng son không?
 5. Nếu bạn là nữ mà chưa từng dùng son thì sẽ dừng khảo sát.
 6. Nếu bạn là nữ và thường dùng son thì câu hỏi tiếp theo là 4. Bạn thường mua son của hãng nào?

Thiết lập điều kiện trên màn hình

Câu 1 – Căn cứ vào các điều kiện trên bạn có thể bắt đầu bằng các điều kiện sau:

 1. Nếu bạn là nam thì câu tiếp theo sẽ hỏi là 3. Bạn đã từng mua son tặng bạn gái chưa?
  • Nếu Câu 1.  Bạn là Nam hay Nữ?
  • Chọn Nam
  • Nhảy đến 3. Bạn đã từng mua son tặng bạn gái chưa?
 2. Nếu bạn là nữ thì câu tiếp theo sẽ hỏi là 2. Bạn có hay dùng son không?
  • Bạn có thể làm tương tự như câu trên. Tuy nhiên vì câu 2 là câu mặc định tiếp theo nên hệ thống sẽ tự nhảy đến, bạn không cần đặt điều kiện nếu đáp viên chọn câu 1 là Nữ

Câu 2 – Chúng ta sẽ có các điều kiện sau:

 1. Nếu bạn là nữ mà chưa từng dùng son thì sẽ dừng khảo sát.
  • Nếu Câu 2. Bạn có hay dùng son không?
  • Chọn Không
  • Nhảy đến Kết thúc
 2. Nếu bạn là nữ và thường dùng son thì câu hỏi tiếp theo là 4. Bạn thường mua son của hãng nào?
  • Nếu Câu 2. Bạn có hay dùng son không?
  • Chọn
  • Nhảy đến 4. Bạn thường mua son của hãng nào?

Câu 3 – Chúng ta sẽ có các điều kiện sau:

 1. Nếu bạn là nam mà chưa từng mua son tặng bạn gái thì sẽ dừng khảo sát.
  • Nếu Câu 3. Bạn đã từng mua son tặng bạn gái chưa?
  • Chọn Không
  • Nhảy đến Kết thúc
 2. Nếu bạn là nam và đã từng mua son tặng bạn gái thì câu hỏi tiếp theo là 4. Bạn thường mua son của hãng nào?
  • Bạn có thể làm tương tự như câu trên. Tuy nhiên vì câu 4 là câu mặc định tiếp theo nên hệ thống sẽ tự nhảy đến, bạn không cần đặt điều kiện nếu đáp viên chọn câu 3 là Có.

Câu 4 – Ở câu này chúng ta không có điều kiện. Hệ thống sẽ tự động kết thúc khảo sát khi đáp viên điền xong thông tin.

One Response

 1. Torsion bras de quelqu’un est comment poupe votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur determination pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque age votre determination bat, il pompe le sang tout au long vos arteres a la reste de votre corps.
  https://www.cialispascherfr24.com/cialis-20-ml/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to Top
Shares